Міжнародний союз з прав людини

Організація не представлених націй та народів

Комітет адвокатів з прав людини

Організація працює з 1978 року для поширення відомостей про права людини та їх захисту. Її праця неупереджена. Комітет контролює дотримання прав людини, закріплених Декларацією про права людини, урядами держав. Програма діяльності комітету фокусується на створенні організацій та структур, що гарантуватимуть дотримання прав людини. Комітет також допомагає особам, що потребують притулку, біженцям, намагається змінити досить обмежені права біженців в усьому світі. Закріплення діяльності механізму прав людини на місцевому рівні також є метою діяльності організації. Адреса: Lawyers Committee for Human Rights333 Seventh Avenue, 13th Floor New York, NY 10001, e-mail: lchrbin@lchr.org

Unrepresented Nations and peoples Organization (далі – ОНПНН) заснована у 1991 р. Організація складається з 50 членів, що представляють більше ніж 100 млн осіб. ОНПНН утворена націями та народами, не представленими в таких міжнародних організаціях як ООН. ОНПНН діє як міжнародний форум, що займається справами меншостей, народів, що проживають на окупованих територіях, націй, які прагнуть відновлення втрачених держав. Метою роботи організації є захист головних прав людини та економічних прав. ОНПНН не представляє нації, вона допомагає та дає їм можливість представляти себе більш ефективно. Організація проводить тренінги у галузях дипломатії, міжнародного права та права людини, демократії та управлінні конфліктами, захисту оточуючого середовища. Сайт www.unpo.org

Міжнародний союз з прав людини – міжнародна неприбуткова організація, метою діяльності якої є заохочення та захист прав людини. Метою діяльності організації є визначення галузей, які вимагають покращень в галузі цивільних та політичних прав, економічних, соціальних та культурних прав згідно з Конвенцією про права людини, наголошуючи на не насильстві та захисті життя. Організація співпрацює з іншими міжнародними організаціями з метою привернення уваги суспільства до порушень прав людини, допомоги бідним, поліпшенню умов охорони здоров¢я, покращення економічних та соціальних умов, захисту людського життя. Засоби для досягнення цієї мети:·- підтримання тісного зв’язку з організаціями та особами, що працюють з метою миру та захисту прав людини в світі;

- створення міжнародної бази даних про організації та осіб, що беруть участь в процесі захисту прав людини;

- поширення інформації про права людини, розуміння та освіти, шляхом проведення конференцій, симпозіумів з тем співпраці, прав жінок, дітей, проти рабства та експлуатації, соціальної та економічної несправедливості...


9150900531535873.html
9150926790035659.html
    PR.RU™