Варіанти індивідуальних завдань для виконання лабораторної роботи

1.
Дано натуральне число n і дійсне a. Обчислити

2.
Дано натуральне число n і дійсне a. Обчислити

3.
Дано натуральне число k і дійсне x. Обчислити

4. Нехай а0=а1=1; аi=аi-2+ , i=2,3,4,5. Знайти добуток а0×а1×а2×…×а5

5. Дано натуральне число n і дійсне x. Обчислити sin(x)×sin2(x)×…×sinn(x)

6. Дано натуральне число n і дійсне x. Обчислити sin(x)×sin(x2)×sin(x3)×…×sin(xn)

7. Дано натуральне число m і дійсне x. Обчислити sin(x)+sin(sin(x)+…+

8. Дано дійсне число a. Знайти серед чисел перше, що стане більшим числа a.

9.
Дано дійсне число b. Знайти таке найменше m, що

10.
Дано дійсне число x. Обчислити

11.
Дано натуральне число b і дійсні x та a. Обчислити
x-a)2+a)2…+a)2+a

12. Дано дійсне число x. Обчислити

13. Обчислити (1+sin( 0,1))(1+sin(0,2))…(1+sin(1,0))

14. Дано натуральне число a і дійсне b. Обчислити b(b+1)(b+2)…(b+a-1)

15.
Дано натуральне число n і дійсне m.
Обчислити

16. Дано натуральне число a. Обчислити a2!

17.
Дано натуральне число b. Обчислити

18. Дано натуральне число C. Обчислити

19.
Дано натуральне число n. Обчислити

20. Дано натуральне число m.
Обчислити

21.
Дано натуральне число n. Обчислити


22. Дано натуральне число n і дійсне x. Обчислити


23. Дано натуральне число n і дійсне x.
Обчислити

24.
Дано натуральне число m і дійсне a.
Обчислити

25. Дано натуральне число n. Обчислити 1×2+2×3×4+…+n(n+1)…2n


26. Дано натуральне число n і дійсні x та y.
Обчислити

27.
Дано натуральне число n і дійсне b, (b>1).
Обчислити

28.
Дано натуральне число m, (m > 1) і дійсне a, (0 < a < 1).
Обчислити

29.
Дано натуральне число n і дійсне x (x > 1).
Обчислити

30.
Дано натуральне число k і дійсне b, (b > 1).
ОбчислитиКонтрольні запитання

1. Що таке цикл? Які переваги використання циклів в алгоритмах?

2. Як організувати цикл?

3. Як організувати цикл з наперед невідомою кількістю повторень?

4. Що таке „ітераційний” цикл?

5. Який вигляд має оператор циклу з передумовою?

6. Як представляється оператор циклу з постумовою?

7. Як організувати цикл із дробовим кроком?

8. Як організувати „вкладені” цикли?

9. Як представити схему алгоритму обчислення суми?

10. Який вигляд має схема алгоритму обчислення добутку?

11. Який вигляд має алгоритм пошуку найбільшого елемента масиву?

12. Який вигляд має схема алгоритму пошуку найменшого елемента масиву?9151967787121305.html
9152041429733108.html
    PR.RU™