Інвестиційна вартість цінного паперу

Розвиток гіпотези ефективного ринку призвело до появи поняття інвестиційна вартість цінного паперу. Відповідно до визначення В. Шарпа, вона являє собою «вартість цінного паперу на даний момент, з урахуванням гаданого попиту і майбутніх прибутків, визначену висококваліфікованими аналітиками. Інвестиційна вартість може розглядатися як справедлива вартість цінного паперу. Виходячи з цієї позиції абсолютно ефективний ринок являє собою такий ринок, на якому ціна на кожний цінний папір завжди дорівнює її інвестиційній вартості»[228] (курсив наш ВС). На ефективному ринку всі цінні папери продаються по ефективних цінах. Цінних паперів по завищеним або заниженому цінам на такому ринку не буде, тому що нова інформація негайно відбивається на цінах. З цього положення випливає розширене визначення ефективного ринку. Ринок є ефективним стосовно певної інформації, якщо, використовуючи цю інформацію, не можна прийняти рішення про покупку або продаж цінних паперів, що дозволяють одержати відмінну від нормальної прибуток або надприбуток (abnormal profit). Таким чином, на ефективному ринку інвестори повинні одержувати тільки нормальний прибуток і нормальну ставку дохідності по своїм інвестиціям[229].

Курс цінного паперу на раціональному ринку може достатньо точно відбити її інвестиційну вартість. І, навпаки, на ірраціональному ринку курс будь-якого цінного паперу буде випадковим, що не відбиває її дійсну вартість. Проте ринок має властивість саморегульованості. Попит на недооцінені цінні папери, тобто ті, у яких курс нижче інвестиційної вартості, буде зростати. Попит на переоцінені цінні папери, тобто курс котрих вище інвестиційної вартості, буде падати. Кваліфіковані інвестори можуть витягти додаткові прибутки з цих невідповідностей, і ринок набуває ефективність. У той же час неінформовані інвестори, із більш низькою кваліфікацією можуть одержати тільки нормальний прибуток. У західних країнах працюють численні інформаційно-аналітичні агентства, що постачають фондовий ринок найрізноманітнішою інформацією. У цих умовах ірраціональність ринку може скластися тільки на певний момент, а підвищений прибуток одержати в таких умовах важко.Слід також відзначити, що на фондовому ринку ціни є важливим джерелом інформації. Вартість цінного паперу залежить від її майбутніх прибутків, що заздалегідь і точно визначити не представляється можливим. Оголошення добре поінформованого інвестора про покупку (або продажу) кількох лотів акцій за певною ціні може свідчити про те, що справи емітенту акцій підуть у майбутньому відмінно, що обіцяє інвестору високі доходи. Отримавши таку інформацію, інші інвестори будуть також купувати відповідні акції.

З приводу ефективності фондового ринку в США існують різноманітні думки. А. Шапіро вважає, що в цілому американський фондовий ринок є ефективним. Проте це не означає, що окремі інвестори, більш удачливі або більш кваліфіковані, що мають власні «ноу-хау» про майбутній рух цін і доходів не можуть «йти попереду ринку». Але одержуваний ними надприбуток за операціями із цінними паперами буде короткочасним.

Найважливішим питанням у визначенні ефективності ринку є прогнозування майбутніх доходів за цінними паперами. Тому чим більш визначеними є прогнози про майбутні доходи, тим менше коливань у русі цін. Американські економісти С. Блок і Дж. Хйорт роблять висновок, що ринок цінних паперів із фіксованими прибутками є ефективним, найефективнішим ринком є ринок казначейських векселів. Ринок корпоративних облігацій є менше ефективним. Що стосується ринку акцій, то він, на їхню думку, є найбільше непередбаченим, тобто слабко ефективним[230].

В. Шарп дійде висновку, що в США функціонують кілька тисяч фахових аналітиків і ще більше аналітиків-аматорів тому завдяки їхнім діям основні фондові ринки є ближче до ефективних ніж до ірраціонального. У результаті, надзвичайно складно одержати відмінний від нормального прибуток за рахунок купівлі-продажу цінних паперів на таких ринках[231].


9153097637162879.html
9153116523533764.html
    PR.RU™