Органи міліції

Міліція України — це державний озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Правовий статус міліції регламентується Конституцією України, Законом «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. в редакції від 26 січня 1993 р. Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. в редакції від 22 квітня 1993 р. і іншими нормативними актами.

Основні завдання міліції:

— забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів:

— попередження правопорушень і їх припинення;

— охорона і забезпечення громадського порядку;

—выполнение і розкриття злочинів, розшук осіб, що зробили їх;

— забезпечення безпеки дорожнього руху;

— захист власності від злочинних посягань;

— виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

— участь в наданні соціальної і правової допомоги громадянам, сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гласності, гуманізму, пошани до особи, соціальної справедливості; тісної взаємодії колективами, громадськими організаціями і населенням. У підТемаах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів і інших суспільних об'єднань, переслідуючих політичні цілі. При виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу яких би то не було політичних і суспільних об'єднань.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, Закон України «Об міліції», інші законодавчі акти України, ухвали Верховної Ради України, укази Президента України, ухвали Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародні правові норми, ратифіковані в установленому порядку.

Міліція є єдиною системою органів тих, що входять в структуру МВС України, і складається з наступних підТемаів:— кримінальної міліції;

— міліції суспільної безпеки;

— транспортної міліції;

— державної автомобільної інспекції;

— міліції охорони;

— спеціальної міліції.

Керівництво всією міліцією Республіки здійснює МВС України.

Відповідно до своїх завдань на міліцію покладені наступні обов'язки: забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок, присікати і розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшуковим і профілактичним заходам, передбаченим чинним законодавством; присікати адміністративні правопорушення і здійснювати виробництво у справах про них; виявляти причини і умови, сприяючі здійсненню правопорушень;

брати участь в правовому вихованні населення; проводити профілактичну роботу; виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання і адміністративні стягнення; забезпечувати безпеку дорожнього руху; давати дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин; контролювати дотримання паспортного режиму і т.д.

Міліція для виконання покладених на неї обов'язків наділена широкими правами. Так, міліція має право вимагати від громадян і посадовців, що порушують громадський порядок, припинення правопорушень і дій, перешкоджаючих здійсненню повноважень міліції. Міліція має право перевіряти у громадян при підозрі в здійсненні правопорушення документи, що засвідчують їх особу, виявляти і вести облік осіб, що підлягають профілактичній дії, затримувати і містити в спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів, а також осіб, відносно яких як запобіжний захід вибрано узяття під варту і т.д.


9153643803846823.html
9153691997145469.html
    PR.RU™