ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


Стовпець С (який з однакових об’єктів)

0.1 Південний. Символ характери-зує напрямок: північний, південний, східний, західний. Символи 0.1 і 0.2 вказують на розташування об’єкта КП відносно схожих в плані.

0.2 Північно-східний. Символ ха-рактеризує напрямок: північно-західний, північно-східний, півден-но-західний, південно-східний.

0.3 Верхній. Символи 0.3 і 0.4 характеризують об’єкти, що розташовані на схилі.

0.4 Нижній.

0.5 Середній. Об’єкт знаходиться в центрі групи подібних, що потрапляють в коло КП (на карті).

0.6 *Що виділяється. Об’єкт, характерно (за розмірами, зовнішні виглядом, кольором тощо) виділяється серед групи схожих. На місцевості ідентифікується однозначно.

Стовпець D. Форми рельєфу

1.1 Урвище (обрив). Грунтовий уступ або крутий земляний обрив, що відрізняється по крутизні від оточуючих форм рельєфу.

1.2 Кар’єр. Розробка гравію, піску, каменю тощо, яка зроблена на рівному місці або на схилі.

1.3 Земляний вал. Штучний або природний вузький земляний насип.

1.4 Тераса. Рівний або нахилений майданчик, витягнений вздовж схилу, або заглиблення в схилі .

1.5 Ніс. Невелике витягнуте підняття над навколишньою місцевістю або схилом.

1.6 Ребро. Подовгасте вузьке похиле підняття на схилі

1.7 Улоговина. Витягнуте заглиб-лення в схилі, яке має з трьох сторін пологі задерновані схили.

1.8 Вимоїна. Дуже вузька улоговина, глибока ущелина з крутими незадернованими схилами і характерним, як правило, сухим водотоком.

1.9 Сухий рів. Вузька штучна канава, як правило, суха.

1.10 Горб. Підняття, що зображене на карті замкнутою горизонталлю.

1.11 Мікрогорбик. Підняття з характерною підошвою, що зображується на карті коричневою крапкою.

1.12 Сідловина. Нижня точка між двома вершинами на хребті.

1.13 Западина. Западина, що зображена на карті замкнутою горизонталлю.

1.14 Мікрояма. Западина, що зображена на карті як мікрооб’єкт.

1.15 Вирва (воронка). Штучна або природна яма з крутими схилами і характерною брівкою.

1.16 *Капонір. Велика штучна яма (кар’єр) правильної геометричної форми, що зберігся після дислокації військових частин в польових умовах.


Стовпець D. Скелі/камені

2.1 Скельна стіна. Скельний схил, крутизна якого більше 450.

2.2 Гола скеля. Район скельної місцевості, як правило відкритий, з крутизною схилу меншою ніж 450.

2.3 Печера. Вхід до печери, гроту.

2.4 Камінь. Окремий камінь, що чітко видно і однозначно можна розпізнати на місцевості.

2.5 Поле каміння. Площа, що вкрита камінням.

2.6 Кам’яниста поверхня. Грунт з камінням малого та середнього розмірів, що задерновані або незадерновані.

2.7 Копець/купа каміння. Позамасштабна ізольована груда каміння або піраміда.

2.8 Прохід. Вузький прохід між скелями. *Символ можна використати для позначення проходу в огорожі, кам’яному чи підпірному мурі.

Стовпець D. Гідрографія

3.1 Озеро. Великий водний простір: море, озеро, річка.

3.2 Ставок. Невелика природна яма з водою.

3.3 Яма з водою. Штучна яма з водою, діаметр якої до 10 м.

3.4 Струмок. Природний водний потік.

3.5 Канава з водою. Штучна канава з водою.

3.6 Болото. Площа з водою і/або характерною рослинністю.

3.7 Мале болото. Виразно розміщене на місцевості болото діаметром менш ніж 10 м з водою і/або характерною рослинністю.

3.8 Суха земля. Острів сухої землі в болоті або між двох боліт, відрізняється від останніх характерною рослинністю і характером грунту.

3.9 Криниця. Колодязь, джерело зі зрубом або трубою.

3.10 Джерело. Джерело в природному стані.

3.11 Вузьке болото. Болото шириною менше 5 м, яке показано на карті відповідним знаком.

3.12 Сезонний водотік. Канава, яка містить воду місцями.

Стовпець D. Рослинність

4.1 Відкрита ділянка. Місцевість без дерев та кущів, поле, луки.

4.2 Напіввідкрита ділянка. Відкрита місцевість з окремими деревами та кущами.

4.3 Кут лісу. Кут або узбіччя лісу, який вклинюється до відкритого (напіввідкритого) простору і навпаки.

4.4 Галявина. Мала площа усередині лісу, яка вільна від дерев.

4.5 Гущавина. Район лісу, де дерева, кущі, підлісок такі густі, що їх важко долати.

4.6 Вирубка. Площа, на якій вирубаний ліс, з незібраним сміттям та невикорчованими пеньками, має характерну межу.

4.7 Межа рослинності. Чітка границя між різними породами дерев або іншої рослинності.

4.8 Група дерев. Позамасштабна або невелика масштабна площа на відкритому (напіввідкритому) просторі, яка заросла лісом.

4.9 Живопліт. Огорожа із підстрижених кущів, живопліт, є перешкодою для руху.

4.10 Смуга гущавини. Вузька смуга важкопрохідної рослинності.

Стовпець D. Штучні споруди

5.1 Дорога. Лісна, польова дорога (Знаки 502-506 згідно УЗ ФСОУ-2001).

5.2 Стежка. Стежка (Знаки 507-508 згідно УЗ ФСОУ-2001).

5.3 Просіка. Вузька вирубка в лісі, прогалина, що добре помітна в лісі.

5.4 Кам’яний мур. Межовий мур, вал, насип, який складений із каменю різного розміру.

5.5 Огорожа. Загорожа із будь-якого матеріалу, яка долається або ні.

5.6 Пішохідний міст. Переправа, яка збудована для безпечного руху пішоходів.

5.7 Будівля. Масштабна або позамасштабна будова, яка має житлове або господарське призначення.

5.8 Руїни. Зруйнована будова без даху, яка має частково збережені стіни і збережений фундамент.

5.9 Вежа. Башта, вежа наукового або господарського призначення, яка за висотою виділяється над оточуючими об’єктами.

5.10 Лінія електропередач. Лінія електропередач чи зв’язку, яка прокладена в повітрі і встановлена на стовпах (опорах).

5.11 Опора електролінії. Опора чи стовп, який використаний для прокладення лінії електропере-дач чи зв’язку.

Стовпець D. Додаткові символи (використовуються не завжди)

6.1 Платформа для мисливця. Платформа, що споруджена на дереві, з драбиною чи без неї і на якій розміщується людина.

6.2 Годівниця. Споруда для підживлення диких тварин.

6.3 Скельний стовп. Високий природний стовп, скеля-останець.

6.4 Окреме дерево. Незвичайне окреме дерево, що помітне, як на відкритій місцевості, так і в лісі. Знак потребує пояснення щодо типу дерева (хвойне/листяне).

6.5 Солонець. Ділянка зі збудованою годівницею чи без неї, на якій лежить солоне каміння для диких тварин.

6.6 Корч. Кореневище вивернутого дерева, з рештками грунту чи без нього.

6.7 Межовий знак. Кам’яна піраміда, межовий камінь, меморіальний камінь, пам’ятник, земле- чи лісовпорядний знак.

6.8 Попелище. Незадерноване місце (галявина), де випалювали деревне вугілля, майданчик на схилі для тієї же мети (знак 119 по УЗ ФСОУ-2001).

6.9 Мурашник. Споруда, яку створили мурашки і яка може бути огороджена людиною.

6.10 Лисячі нори. Майданчик з куп’янистою поверхнею, що чітко виражена, лисячі нори.

6.11 - 6.12Спеціальні знаки. Спе-ціальні символи, значення яких пояснюється у технічній інформації.

6.13 *Кущ Незвичайний окремий кущ, що помітний як на відкритій місцевості, так і у лісі.

Стовпець D. Комбінації символів

7.1 Перетин стежок. Символ вказує, що КП встановлений на перехресті однакових лінійних орієнтирів.

7.1.1 Перетин стежки та просіки. Символ вказує, що КП встановлений на перехресті різних лінійних орієнтирів.

7.2 Розвилка доріг. Символ вказує, що КП встановлений на розвилці доріг, чи інших однакових лінійних орієнтирів.

7.2.1 Злиття струмка і канави з водою. Символ вказує, що КП встановлений на розвилці різних лінійних орієнтирів

Стовпець Е. Характер об’єкта

7.4 *Пологий. Символ характеризує позитивні форми рельєфу.

7.5 Пологий. Символ характеризує негативні форми рельєфу.

7.6 Глибокий. Глибокий, крутий. Символ характеризує чіткі форми рельєфу.

7.7 Зарослий. Символ характеризує погану видимість об’єкту і КП через густу рослинність.

7.8 Відкритий. Символ характеризує добру видимість об’єкта і КП через відсутність рослинності.

7.9 Кам’янистий. Символ характеризує поверхню об’єкта КП, наприклад: горб кам’янис-тий, болото на кам’янистій поверхні.

7.10 Болотистий. Символ харак-теризує вологість або заболоченість поверхні, на якій розташований об’єкт КП. Символ показує також наявність характерної рослинності.

7.11 Піщаний. Поверхня без рослинності, вкрита піском, галькою, щебенем.

7.12 Хвойний. Символи 7.12 і 7.13 характеризують породи рослинності як окремих об’єктів, так і територій (площ), які зайняті породою.

7.13 Листяний.

7.14 Зруйнований, або той, що упав. Об’єкт, який упав, розвалився, повалився, вивернутий. Наприклад: руїни, які упалі, стін не видно здалеку, фундамент на рівні землі.

Стовпець F. Розміри

Висота.Висота об’єкта в метрах.

Розмір (в плані).Розмір об’єкта в метрах.

Висота об’єкта на схилі. Цифри показують максимальну та мінімальну висоту об’єкта над схилом.

Висота двох об’єктів. Використовується у тому випадку, коли в колонці D надані два об’єкти в одній клітині.

Стовпець G. Положення знаку КП на об’єкті чи відносно нього

8.1 Північний бік. Використовуєть-ся, якщо об’єкт розташований на поверхні землі, наприклад: камінь. Знак показує, що КП встановлений на відстані не більше ніж 1 м від боку або межі об’єкту.

8.2 Північно-західний край, брівка. а) Об’єкт займає значну площу і КП встановлений на краю, що розташований на рівні поверхні (на брівці). Наприклад: край кар’єру, край обриву, брівка воронки; б) КП встановлений на межі об’єкту, який чітко розпізнається на місцевості. Наприклад: край озера, болота, поля.

8.3 Східний кут (всередині). а) Символи 8.3 та 8.4 використовуються, коли край (межа) об’єкту складає кут 45-1350. Наприклад: поле, східний кут; ріг лісу, якщо він вклинюється в поле, або поле входить до нього; . б) КП встановлений в точці, де згинається під кутом лінійний об’єкт. Наприклад: кут канави, кут контуру.

8.4 Південно-західний кут (зовні).

8.5 Південний мис. Теж, що в випадку 8.3а, але кут менше ніж 450. Наприклад: мис сухої землі; кінець вузького площинного орієнтиру.

8.6 Західна частина. Об’єкт має значну довжину, площу. КП розташований не в центрі і не на краю. Наприклад: яма, західна частина. До використання цього символу слід відноситися обережно.

8.7.1 Верхня частина. Символи 8.7.1 і 8.7.2 характеризують розташування КП відносно об’єктів, що мають чіткі структурні лінії водотоку або водорозподілу. Наприклад: ребро, верхня частина; улоговина, нижня частина.

8.7.2 Нижня частина.

8.8 Нагорі, вершина. . а) Використовується, якщо геометричний центр на карті не збігається з вершиною об’єкту; б) Об’єкт має круті стіни (краї) і, знаходячись біля його підніжжя, можна не помітити КП вгорі. Наприклад: скеля, нагорі; в) Використання знаків горбів без будь-яких пояснень в колонці G сам по собі має на увазі постановку КП на вершині.

8.9.1 Південне підніжжя.

8.9.2 Біля підніжжя. Лінія злиття схилу і оточуючої поверхні. В символі 8.9.1 значок L зберігає свою орієнтацію незалежно від його розташування в клітинці відносно кола.

8.10 Південно-західний кінець. Точка, де закінчується лінійний об’єкт (орієнтир). Символ використовують як поняття “початок” або “кінець”. Наприклад: початок струмка; кінець канави; кінець просіки.

8.11 Між об’єктів. КП встановлений між двох об’єктів, однакових чи різних. В цьому випадку у колонці D вказують два зменшених символи об’єктів.

8.12 Вигин. Символ використовуєть-ся, коли КП встановлюється на вигині лінійного орієнтиру. Наприклад: вигин стежки, струмка.

Стовпець Н. Інша інформація

9.1 Підживлення. На КП надається доступ до напоїв, іншого харчування.

9.2 Радіо-КП. З контрольного пункту йде передача радіоінформації і/або телетрансляція.

9.3 Перевірка на КП. На цьому КП слід пред’явити контролеру за його вимогою контрольну картку або відмітку робить контролер.

9.4 Перша медична допомога. На КП присутній медичний персонал або є в наявності індивідуальні перев’язочні матеріали.Обрив, підніжжя

Кар’єр,

Х 5 м

Кар’єр, східна брівка

Кар’єр, східна частина

Земляний вал східне підніжжя

Тераса

Тераса, західна частина

Ніс

Ребро, верхня частина

Улого-

Вина

Улого-

Вина верхня частина


Улого-вина полога

Східна улого-

Вина

Вимоїна, нижня частина

Сухий рів, північно-східний кінець

Горб

Між горбом та мікро-

Горбиком

Горб, північно-західна частина

Мікро

Горбик

Мікро

Горбик, східне підніжжя

Між горбами

Сідловина


Западина

Западина, східна частина

Мікрояма, східна брівка

Воронка, західна брівка

Скельна стіна, підніжжя

Скельна стіна, північне підніжжя

Верхня

скельна стіна, підніжжя

Західна

скельна стіна, підніжжя

Скельна стіна, нагорі

Скельна стіна, південна брівка

Між скелями


Гола скеля

Гола скеля,

південно-західна частина

Печера

Камінь, західний бік

Між каменями

Східний камінь, східний бік

Камінь, 0,5/3м,

північно-західний бік

Поле каміння,

південно-східний край

Кам’яниста поверхня, північний край

Купа каміння,

східне підніжжя


Озеро, східний мис

Ставок,

східний край

Яма з водою, східний край

Вигин струмка

Південний вигин струмка

Злиття струмків

Канава з водою, північно-східний кінець

Канава з водою

західний кут (зовні)

Канава з водою

північно-західний кут (зовні)

Злиття канав

Перетин канав

Болото, Пн-Зх частина

Болото, південний мис

Болото, східний кут (зовні)

Між болотами

Мале болото,

Х 8 м

Суха земля,

Пн-Зх мис

Криниця, західний бік

Джерело, західний край

Відкритий простір,

Пд-Сх ріг (всередині)

Відкритий простір,

піщаний західний край

Напіввідкри-тий простір, зарослий, Сх. край


Кут лісу, південний мис

Галявина

Гущавина, східний край

Вирубка, західний кут (всередині)

Група дерев, західний мис

Межа рос-линності, північний мис (зовні)

Дорога, південно-східний кінець

Розвилка доріг

Перетин дороги та стежки

Стежка, північно-східний кінець

Вигин стежки


Північно- західний вигин стежки

Розвилка стежок

Перетин стежок

Перетин стежки і кам’яного муру

Перетин струмка і кам’яного муру

Перетин стежки і струмка

Перетин стежки та канави з водою

Вигин просіки

Кам’яний мур, східний кут (всередині)

Кам’яний мур, західний кінець

Огорожа, південний кут (зовні)

Перетин стежки з огорожею

Пішохід-ний міст, північний бік

Будівля, східний бік

Руїни, західний бік

Вежа, південне підніжжя

Мисливська платформа, східний бік

Годівниця західний бік

Скельний стовп, південне підніжжя

Окреме дерево, листяне

Межовий знак, східний бік

Попелище
9157658220011383.html
9157708073081463.html
    PR.RU™