Індекси цін.

На макрорівні розрізняють такі види індексів:

1) індекс споживчих цін (ІСЦ). Розраховується в цілому по всій Україні та характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги для населення. Основою для розрахунку ІСЦ є дані реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку та структура фактичних витрат населення.;

2) індекс роздрібних цін і тарифів товарів народного споживання та платних послуг населенню. Це відносний показник, що характеризує зміну рівня цін і тарифів товарів народного споживання та платних послуг. Розраховується на основі індивідуальних індексів цін та тарифів, які розраховуються на базі щомісячної реєстрації цін і тарифів набору товарів (послуг)-представників. Ваги – середньомісячний обсяг роздрібного товарообігу та платних послуг попереднього року за відповідною їх структурою. Набір складають 361 товар-представник у роздрібній торгівлі усіх форм власності та на селянському ринку і 89 видів у сфері послуг;

3) індекс цін виробників промислової продукції, розрахований н а основі спостереження за змінами цін виробників (без ПДВ та акцизного збору) на відібрані товари представники по вибірковому колу підприємств. Вага – дані про обсяги виробництва промислової продукції у вартісному вираженні;

4) індекс цін виробників сільськогосподарської продукції до попереднього року розраховується діленням валової продукції сільського господарства звітного року у фактичних цінах на валову продукцію сільського господарства звітного року в цінах попереднього року;

5) індекс цін на продану заготівельними організаціями сільськогосподарську продукцію в цілому та за окремими видами розраховується діленням вартості проданої продукції звітного року в цінах фактичних на вартість продукції звітного року в цінах попереднього року з урахуванням усіх видів доплат;

6) індекси цін у капітальному будівництві розраховуються за елементами технічної структури капітальних вкладень (БМР, машини та обладнання, інші капітальні роботи та витрати). Вони обчислюються з урахуванням питомої ваги цих елементів, а групові індекси визначаються (для БМР) на основі цін об”єктів-представників, для машин та обладнання – зміни цін вітчизняного та зарубіжного виробників, витрат на транспортні та постачальницькі витрати, для інших капітальних робіт та витрат – з урахуванням індексів вартості проектно-пошукових робіт, динаміки розцінок на бурові роботи і т. ін.Ці індекси диференціюють за галузями економіки (15 позицій). Вони враховують специфіку структури БМР у промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, житловому будівництві і т. ін.;

7) індекси тарифів на вантажні перевезення розраховуються за кожним видом транспорту та в цілому, виходячи з індивідуальних індексів тарифів та загальної суми доходів від перевезення вантажів за кожним видом транспорту. Послугою-представником є перевезення 1 т вантажу найбільш масових товарів на 1 км. Або рівень годинної оплати роботи транспортних засобів. Для закордонного морського та річкового транспорту ще визначається середньомісячна ставка за перевезення 1 т вантажу.

Розрахунки здійснюють на основі індивідуальних індексів тарифів та доходів від перевезень за кожним видом перевезень. визначають за кожним видом транспорту як відношення тарифів послуги-представника на критичний момент спостереження (22 число кожного місяця) за звітний та базовий періоди;

8) середні імпортні та експортні ціни. Вони за обсягами реалізації (поставок) товарів можуть бути віднесені до категорії оптових. Їх динаміка досліджується за допомогою зведених індексів Пааше, оскільки структура експорту та імпорту щорічно суттєво змінюється внаслідок зміни загальної кон”юнктури світового ринку.


9158302107544296.html
9158387628405380.html
    PR.RU™