Розвиток маркетингових структур на підприємствах України.

· 20 лютого 1997 р. — заснування Української асоціації маркетингу («УАМ»)[82][83],

· 2000 р. — створення при УАМ Клубу директорів дослідницьких агентств,

· з 2003 р. — проведення щорічного Всеукраїнського форуму «Промисловий Маркетинг», основним завданням якого є розвиток маркетингу для сектору В2В та запровадження сучасних маркетингових технологій у діяльність промислових підприємств (спонсори — «Сіменс Україна» та «Єврокар»),

· з 2004 р. — початок видання «Інформаційного бюлетеня» УАМ, потім його поступове перетворення на «Маркетинг газету»,

· 2005 р. — УАМ стала офіційно членом Європейської асоціації з досліджень громадської думки та ринкових досліджень (ESOMAR),

· з 2005 р. — УАМ стала членом Європейської Маркетингової Конфедерації.

Особливості маркетингової діяльності підприємств АПК

За минулий період теорія і практика агромаркетінга розвивалися досить інтенсивно. Викликано це тим, що на ринку сільгосппродукції і продовольства спостерігається тенденція посилення конкуренції в міру зростання чисельності та рівня життя населення, значення сільськогосподарської сировини для галузей промисловості, розвитку науки, продуктивних сил і виробничих відносин.
Вивчаючи різні трактування "маркетингу», «агромаркетінга» і його синонімів («маркетингу в аграрній сфері» та інших), ми прийшли до висновку про те, що практично у всіх них в якості основної ланки виділяється «задоволення попиту споживачів». На наш погляд, такий підхід лише частково відображає суть розглянутого терміна, тому що «задоволення попиту споживачів» - це одна з цілей держави, тому є завданням системи державного управління АПК. Для формувань галузі задоволення зазначеного попиту - засіб їх збереження як учасників ринку. Головне ж для них - забезпечення свого виживання і конкурентоспроможності. Тому під «агромаркетінг» слід розуміти діяльність, спрямовану на забезпечення конкурентоспроможності АПК і кожного його формування на основі врахування закономірностей функціонування і розвитку ринку сільгосппродукції та продовольства.


9160193406288791.html
9160313507531757.html
    PR.RU™