Вправа 3.

Заповните пропуски в наступній таблиці:

Кількість одиниць праці L Сукупний продукт ТР Середній продукт АР Граничний продукт МР

Вправа 4.

Використовуючи наявні дані, визначите граничний продукт праці і середній продукт праці. Побудуйте криві сукупного, граничного і середнього продукту. При якій кількості праці крива МР перетне криву АР? Яку економічну закономірність відбивають ці графіки?

L ТР МР АР

Вправа 5.

Виробнича функція фірми дорівнює Q = (LK)/2. Ціна капіталу дорівнює 10 тис. грош. од. Яку кількість капіталу і праці повинна мати фірма для виробництва 400 тис. одиниць продукту?

Вправа 6.

Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості.

Проекти Кількість техніки, од. Кількість робітників чол Кількість добрив, тонн Кількість землі, га
А
Б
В
Г

1. Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2. Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки - 50 грн., одиниці добрив - 3 грн., одиниця землі - 20 грн.

Вправа 7.

Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва:

Варіанти технології А В С D
Кількість праці, одиниць
Кількість капіталу, одиницьЦіна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

1. Визначте економічно ефективний спосіб виробництва;

2. Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн.? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?


9304745448103632.html
9304816664026065.html
    PR.RU™